Smedjebackens Motorcykelklubb

ATV  Endurobanan  Forum   Gästbok  Hem  Idrott online  Information  Länkar  Mediebibliotek  Medlemskap  Miljö  Nyheter  Protokoll 

Väder Smedjebacken

                                                 

SMCK Endurobana och Trialbana.

"Vilmoren Enduro Raceway"

Hej och välkommen till Smedjebackens Motorcykelklubb!

(SMCK)

 

I och med ditt medlemskap har du och din familj (barn boende på samma adress som medlem) möjligheten att nyttja banorna på Vilmorens industriområde.

 

Medlemsavgift: 300 kr/år  från och med 2017

Plusgiro: 462168-6

Märk inbetalningen med namn och adress

Skicka även ett mail till föreningens mailadress för att få information om vad som händer i SMCK samt så vi kan hålla våra register aktuella gentemot förbundet.

e-post: info@smck.se

 

Körtider:

Måndagar: 10.00-21.00 .

Onsdagar: 12.00-21.00 .

Lördagar:  12.00-18.00 .

Söndagar:  12.00-18.00 .

Måndag, Onsdag, Lördag och Söndag är det gemensamma tider för ATV och Motorcyklar tills annat meddelas.

Dessa tider måste följas enligt tillstånden för banan.

Vi måste ta hänsyn till jägarna och de omkringboende.

Under jaktsäsong gäller eventuellt andra tider. Innan åkning, titta gärna in på hemsidan.

 

Ingen busåkning längs Björsjövägen! (pga buller)

Se till att ljuddämparen är fullstoppad innan du åker ut på banan! (enl.SVEMO 112 dB )

 

Det kommer att bli enstaka arbetsdagar under året. Sammankallning sker via e-post.

Alla medlemmar kan få en kopia på de tillstånd som finns.

Tillstånden finns även på anslagstavlan vid depån.

Vi tackar dig för ditt medlemskap och hoppas på ett gott samarbete för en växande ATV,  Enduro och Trialverksamhet i SMCK.

 

 

 

Baninformation

Längd: ca 8 km, uppdelat på två olika banor

Terräng: Kuperad skogsterräng och åkermark

 

Endurobanan är uppdelad i två delar med förbindelse (vägpassage).

 

1. En lättare endurobana, lämplig för nybörjare och småcyklar (65-85 cc). Längd ca 3 km.

2. Huvudbanan. Längd ca 6 km.

 

Trialbana med varierande svårighetsgrad på berget lite före depån, mitt emot Ragn Sells.

 

Banlicens

Endurobanan samt Trialbanan är licensierad av SVEMO (Svenska motorcykel - och snöskoterförbundet).

Detta innebär att oregistrerade MC utan Trafikförsäkring får använda banorna under förutsättningar att de fastslagna banreglerna följs.

På endurobanan är dessa MC trafikförsäkrade genom Banlicensen från SVEMO.

 

Vägen som banan korsar är allmän väg och där gäller inte banlicensens försäkring vid träning.

 

Gäller alla förare !

 

·        Där banan korsar vägen vid Herosverken har MC-förare från endurobanan STOPPLIKT!

·        Förare måste vid träning alltid stanna före korsande av väg!

·        Motorfordon utan gällande trafikförsäkring får vid träning inte köras utan måste ledas över vägen vid Herosverken!

·        Detsamma gäller förare utan giltigt körkort!

 

 

 

 

SMCK skriver sig härmed fri från ansvaret vid passerande av vägen.

 

 

 

Regler

 

 

 

 

Säkerhet

 

 

 

Träningstider

 

Under jaktsäsong kan andra tider gälla.

Se anslag på informationstavlan eller på hemsidan

www.smck.se

 

 

 

Information och kontaktpersoner

             Stefan Nohrstedt

              tel:0240-747 61

             mob:070-6800374